Baner 1

Активности со ЕУ

Обука на тема “Антидискриминација во плуралните општества: правни стандарди и практични искуства“

Агенцијата за остварување на правата на заедниците организираше обука на тема “Антидискриминација во плуралните општества: правни стандарди и практични искуства“, во склоп на проектот “Зајакнување на демократијата преку унапредување и заштита на правата на заедниците“, кој е финансиран од Европската унија. Обуката се одржа на 27 и 28 март, во хотел “Русија“, во Скопје.

 

Обучувачи беа […]

март 29th, 2019|Активности со ЕУ|

ВТОР СОСТАНОК НА УПРАВУВАЧКИОТ КОМИТЕТ НА ПРОЕКТОТ

Во просториите на АОПЗ се одржа вториот состанок на Управувачкиот комитет на проектот “Зајакнување на демократијата преку промоција и унапредување на правата на заедниците“
На состанокот беа презнтирани досегашните активности од проектот, а посебно внимание и дискусија беше посветно на поддршката и заедничките активности со невладините организации на заедниците.

07.03.2019
Скопје

март 21st, 2019|Активности со ЕУ|

Обука на тема “Улога на социјалните медиуми во областа ма Односите со јавноста и институциите“

На четврти март, во Скопје, се одржа обука на тема “Улога на социјалните медиуми во областа ма Односите со јавноста и институциите“, во склоп на прокетот “Јакнење на демократијата преку промоција и заштита на правата на малцинствата“.

 

Оваа обука има за цел јакнење на капацитетите на вработените во АОПЗ. Покрај вработените од АОПЗ, на обуката имаше […]

март 21st, 2019|Активности со ЕУ|

Дводневна обука на вработените на АОПЗ

На 12 и 13 февруари, во Скопје, се одржа обука на дел од вработените во АОПЗ, која е во склоп на прокетот “Јакнење на демократијата преку промоција и заштита на правата на малцинствата“, за управување со проектен циклус.

 

Оваа обука има за цел јакнење на капацитетите на вработените во АОПЗ.

 

февруари 19th, 2019|Активности со ЕУ|

ПРВ СОСТАНОК НА УПРАВУВАЧКИОТ КОМИТЕТ НА ПРОЕКТОТ

Во просториите на АОПЗ се одржа прв состанок на Управувачкиот комитет на проектот “Зајакнување на демократијата преку промоција и унапредување на правата на заедниците“

 

На состанокот беше презнтиран проектот, усвоен правилникот на работа на Управувачкиот комитет и беше направена анализа на потребите, ризиците и очекуваните резултати од проектот.

Скопје
22.01.2019

јануари 24th, 2019|Активности со ЕУ|

Одржан семинар за вработените на АОПЗ

Агенцијата за остварувањето на правата на заедниците организираше семинар за вработените во АОПЗ, кој се одржа од 09.01 до 11.01, во Охрид.

 
Директорот Илхан Рахман, заменик-директорот Џелал Хоџиќ, како и експертите Алесандро Симони и Филипо Ромоли, заедно со вработените, во тимска работа, работеа на проценка на потребите и предизвиците на АОПЗ, идните активности, секторските потреби во […]

јануари 21st, 2019|Активности со ЕУ|

ПОДОБРУВАЊЕ НА ДЕМОКРАТИЈАТА ПРЕКУ ПРОМОЦИЈА И ЗАШТИТА НА МАЛЦИСКИТЕ ПРАВА

PROJECT-SUMMARY-pdf

јануари 18th, 2019|Активности со ЕУ|

АОПЗ започна ЕУ проект „Зајакнување на демократијата преку промоција и унапредување на правата на заеднциите“

Агенцијата за остварување на правата на заедниците во Ноември 2018 година го започна проектот „Зајакнување на демократијата преку промоција и унапредување на правата на заеднциите“, кој е предвиден да трае до јуни 2020 година со подршка од ЕУ Делегацијата во Република Македонија.

 

Главната цел на проектот е подобрување на ефикасноста, конкурентноста и одговорноста на клучните институции […]

ноември 29th, 2018|Активности со ЕУ|