Baner 1

Активности со ЕУ

ПОДДРШКА ОД АОПЗ ЗА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Агенцијата за остварување на правата на заедниците (АОПЗ) преку проектот  “Зајакнување на демократијата преку промоција и заштита на правата на заедниците“, а финансиран од Европската Унија, втор пат ги поддржува граѓанските организации. Во вториот повик се поддржани вкупно осум граѓански организации чии активности се насочени кон промоција и остварување на правата на помалубројните заедници.

 

На состанокот […]

октомври 18th, 2019|Активности со ЕУ|

АОПЗ ГИ ПОДДРЖУВА АКТИВНОСТИТЕ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЧИИ АКТИВНОСТИ СЕ ВО НАСОКА НА ПРОМОЦИЈА И ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ ПОД 20%

Во просториите на Агенцијата за оставрување на правата на заедниците (АОПЗ) беа потпишани договори со граѓански организации кои работат на остварувањето на правата на заедниците кои се под 20% од населението. Граѓанските организации со свои активности аплицираа на првиот повик од АОПЗ,  објавен на 12.05.2019 година.

 

АОПЗ ќе ги поддржи следниве граѓански организации во спроведување на […]

ПОДДРШКА НА АКТИВНОСТИ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Како дел од Проектот за зајакнување на демократијата преку промоција и заштита на правата на заедниците, финансиран од Европската Унија, Агенцијата за остварување на правата на заедниците донесе одлука да поддржи активности кои ќе се спроведуваат заедно со локалните организации на граѓанското општество, со цел да придонесат кон подобрување на состојбата на заедниците и меѓуетничките […]

јули 15th, 2019|Активности со ЕУ|

Акциски план за KS 2019

Акциски план за KS 2019

јуни 6th, 2019|Активности со ЕУ|

Комуникациска Стратегија 2019-2023

Комуникациска Стратегија 2019-2023

јуни 6th, 2019|Активности со ЕУ|

AОПЗ одржа три информативни сесии за повикот за поддршка на проекти на граѓанските организации

АОПЗ одржа три информативни сесии за повикот за поддршка на проекти на граѓанските организации. Сесиите се одржаа на следните места:

13ти Мај Скопје – ЕУ ИНФО ЦЕНТАР со почеток во 11 часот.

15ти Мај Штип – Граѓански ресурсен центар со почеток во 17:30 часот.

17ти Мај Гостивар – Граѓански ресурсен центар со почеток во 17:30 часот.

Преку проектот  “Зајакнување […]

мај 29th, 2019|Активности со ЕУ|

Обука на тема “Антидискриминација во плуралните општества: правни стандарди и практични искуства“

Агенцијата за остварување на правата на заедниците организираше обука на тема “Антидискриминација во плуралните општества: правни стандарди и практични искуства“, во склоп на проектот “Зајакнување на демократијата преку унапредување и заштита на правата на заедниците“, кој е финансиран од Европската унија. Обуката се одржа на 27 и 28 март, во хотел “Русија“, во Скопје.

 

Обучувачи беа […]

март 29th, 2019|Активности со ЕУ|

ВТОР СОСТАНОК НА УПРАВУВАЧКИОТ КОМИТЕТ НА ПРОЕКТОТ

Во просториите на АОПЗ се одржа вториот состанок на Управувачкиот комитет на проектот “Зајакнување на демократијата преку промоција и унапредување на правата на заедниците“
На состанокот беа презнтирани досегашните активности од проектот, а посебно внимание и дискусија беше посветно на поддршката и заедничките активности со невладините организации на заедниците.

07.03.2019
Скопје

март 21st, 2019|Активности со ЕУ|

Обука на тема “Улога на социјалните медиуми во областа ма Односите со јавноста и институциите“

На четврти март, во Скопје, се одржа обука на тема “Улога на социјалните медиуми во областа ма Односите со јавноста и институциите“, во склоп на прокетот “Јакнење на демократијата преку промоција и заштита на правата на малцинствата“.

 

Оваа обука има за цел јакнење на капацитетите на вработените во АОПЗ. Покрај вработените од АОПЗ, на обуката имаше […]

март 21st, 2019|Активности со ЕУ|

Дводневна обука на вработените на АОПЗ

На 12 и 13 февруари, во Скопје, се одржа обука на дел од вработените во АОПЗ, која е во склоп на прокетот “Јакнење на демократијата преку промоција и заштита на правата на малцинствата“, за управување со проектен циклус.

 

Оваа обука има за цел јакнење на капацитетите на вработените во АОПЗ.

 

февруари 19th, 2019|Активности со ЕУ|