Baner 1

Активности со ЕУ

ПОДОБРУВАЊЕ НА ДЕМОКРАТИЈАТА ПРЕКУ ПРОМОЦИЈА И ЗАШТИТА НА МАЛЦИСКИТЕ ПРАВА

PROJECT-SUMMARY-pdf

јануари 18th, 2019|Активности со ЕУ|

АОПЗ започна ЕУ проект „Зајакнување на демократијата преку промоција и унапредување на правата на заеднциите“

Агенцијата за остварување на правата на заедниците во Ноември 2018 година го започна проектот „Зајакнување на демократијата преку промоција и унапредување на правата на заеднциите“, кој е предвиден да трае до јуни 2020 година со подршка од ЕУ Делегацијата во Република Македонија.

 

Главната цел на проектот е подобрување на ефикасноста, конкурентноста и одговорноста на клучните институции […]

ноември 29th, 2018|Активности со ЕУ|