Baner 1

Студиска посета на Локална агенција за развој, Струга и Комисиите за односи помеѓу заедниците од општините Струга, Дебар и Кичево

Студиска посета на Локална агенција за развој, Струга и Комисиите за односи помеѓу заедниците од општините Струга, Дебар и Кичево
На ден 11.05.2017 во 11.00 часот во просториите на Агенцијата за остварување на правата на заеднците се организираше студиска посета на
Локална агенција за развој, Струга и Комисиите за односи помеѓу заедниците од општините Струга, Дебар и […]

јули 3rd, 2017|Активности|

Обука на вработените на АОПЗ

Вработените на Агенцијата за остварување на правата на заедниците на ден 26-27.11.2015 година во хотел Сириус –Струмица присуствуваа на обука на тема „Тимска работа, стратешко управување, набљудување и оценка, застапување и лобирање.“

 

Обуките беа одржани од страна на обучувачите Александар Кржаловски и Емина Нурединовска од МЦМС.

 

На обуката беше разработена темата тимска работа која беше проследена со […]

Тематски состанок на Партиципативниот форум – Мултикултурализам и интеграција на општеството кое почива на различности

Тематски состанок на Партиципативниот форум – Мултикултурализам и интеграција на општеството кое почива на различности

[…]

октомври 29th, 2015|Активности, Публикации и Анализи|

Сесија за планирање – Април 2015

На ден 22,23 април 2015 година во хотел „Изгрев“, СтругаАгенцијата за остварување на правата на заедниците со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопјеорганизира Сесија за планирање на  Партиципативниот форум, како почеток на овогодинешниот проект насловен како  „Ефективно остварување на правата на заедниците“. 

[…]

Манифестација Декември 2014

„МАКЕДОНИЈА, НАШ ДОМ“

ПОЧИТУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА […]

април 17th, 2015|Активности|

Втор тематски состанок на Партиципативниот форум – Остварување и заштита на правата на заедниците на локално ниво

Вториот тематски состанок на тема ″ Остварување и заштита на правата на заедниците на локално ниво″ се одржа на 12 јуни 2014 година во хотелот Арка во Скопје.На настанот присуствуваа претставници од граѓанските организации на припадниците на заедниците, државните институции и ОБСЕ.Презентација на наодите од анализата за
″ Остварување и заштита на правата на заедниците […]

јуни 17th, 2014|Активности|

Прв тематски состанок на Партиципативниот форум – Пристап до фондови и грантови за поддршка на граѓанските организации на припадниците на заедниците

Со поддршка на Мисијата на ОБСЕ, во 2012 година формиран е Партиципативниот форум во кој учествуваат граѓанските организации на припадниците на заедниците и релевантни државни институции.Согласно предвидената методологија за работа форумот е дел од тековните активности на Агенцијата за остварување на правата на заедниците.Во текот на годината се одржуваат четири тематски состаноци.темите за состаноците се […]

јуни 4th, 2014|Активности|

Обука за обучувачи за човекови и малцински права – Берово

Агенцијата за остварување на правата на заедниците поддржана од Мисијата на ОБСЕ во Скопје организираше Обука за обучувачи од областа на остварувањето на правата на заедниците која беше одржана во периодот 15-17 мај 2014 година во Берово.
Сите здруженија на граѓани учесници на Партиципативниот форум имаа можност да номинираат свој кандидат, кој  требаше да има познавања […]

мај 20th, 2014|Активности|

Сесијата за планирање – Битола

Во рамките на заедничкиот проект на Агенцијата за остварување на правата на заедниците и Мисијата на ОБСЕ во Скопје за 2014 година насловен како „Зајакната реализација на правата на заедниците“,   во периодот од 20 – 21.03.2014 година во Битола беше организирана  Сесија за планирање за членовите на Партиципативниот форум.
Истата започна со воведен говор и утврдување […]

март 24th, 2014|Активности|

Промоција на прирачник ″Спроведување на правата на заедниците – практики, механизми и заштита″ и кампања за образование ″Искористи го своето право – образувај се на својот мајчин јазик″

Агенцијата за остварување на правата на заедниците во соработка со Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците при Министерството за образование, финансиски подржани од страна на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, организираше промоции на прирачникот ,,Спроведување на правата на заедниците – практики, механизми и заштита″.
Овој прирачник е изготвен со […]

декември 16th, 2013|Активности|