Baner 1

Извештај за работа

Извештај за работа на АОПЗ 2016 год.

Извештај за работа 2016.

 

јуни 27th, 2017|Извештај за работа|

Извештај за работа на АОПЗ 2015 год.

Извештај за работа на АОПЗ 2015 год.

април 20th, 2016|Извештај за работа, Новости|

Извештај во сенка, Партиципативен форум/Ноември-2015

Izvestaj_vo_senka_Participativen_forum_Nov2015

јануари 25th, 2016|Извештај за работа, Новости|

Извештај за работа на АОПЗ 2014 год.

Извештај за работа на АОПЗ 2014

 

јуни 11th, 2015|Извештај за работа|

Извештај

PDF документи со извештај за работата на Агенцијата за Остварување на Правата на Заедниците за претходните години.

декември 18th, 2014|Извештај за работа|

Европска повелба за регионалните или малцинските јазици

Оценувајќи дека дел на Советот е постигнување на потесно единство меѓу новите членки особено заради…