Baner 1

CSO-Table of Costs

Линк: CSO-Table of Costs

мај 13th, 2019|Uncategorized|

CSO-Letter of Award

Линк: CSO-Letter of Award

мај 13th, 2019|Uncategorized|

CSO-Letter of Commitment

Линк: CSO-Letter of Commitment

мај 13th, 2019|Uncategorized|

CSO-Evaluation Grid

Линк: CSO-Evaluation Grid

мај 13th, 2019|Uncategorized|

CSO-Application Form

Линк: CSO-Application Form

мај 13th, 2019|Uncategorized|

CSO-Guidelines

Линк: CSO-Guidelines

мај 13th, 2019|Uncategorized|

Честит празник на сите припадници на Ромската заедница во Р.М.

Агенцијата за остварување на правата на заедниците им го честита 8-ми Април светскиот ден на Ромите.

Честит празник на сите припадници на Српската заедница во Р.М.

Агенцијата за остварување на правата на заедниците им го честита  27-и јануари Свети Сава на сите граѓани припадници на српската заедница во Република Македонија.

21-и Декември ден на настава на турскиот јазик

Агенцијата за остварување на правата на заедниците им го честита  21-и декември денот на настава на турскиот јазик на сите граѓани припадници на турската заедница во Република Македонија.

Честит празник на сите припадници на Српската заедница во Р.М.

Агенцијата за остварување на правата на заедниците им го честита  27-и јануари Свети Сава на сите граѓани припадници на српската заедница во Република Македонија.