Членови

Агенција за остварување на правата на заедниците

Директор – Илхан Рахман 
Зам. Директор –  Џелал Хоџиќ

Секретаријат за спроведување на Рамковен договор (СИОФА)

ЧленАтула Касуми 

Зам.член – Суеда Бајрами

Кабинет на Министер без ресор Самка Ибраимоски

Член – Мерсиха Усеин

Зам.член – Елена Мирчевска

Комисија за заштита од дискриминација

Член – Севги Идриз Муратоглу

 

Министерство за труд и социјална политика (МТСП)

Член – Беким Мехмет

Зам.Член – Тања Крстевска

Министерство за Правда

Член – Аркин Јахија

Секретаријат за европски прашања (СЕП)

Член – Синела Аговиќ – Бугариќ

Зам.член – Флутура Лазами

Министерство за надворешни работи (МНР)

Член – Евгенија Илиева

Зам.член – Јасмин Хасановиќ

Министерство за локална самоуправа

ЧленНуредин Исмаили

Управа за афирмирање и унапредување на културата припадниците на заедниците

Член: Директор – Менфи Илјази

Зам. Член – Емина Шемо

Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците

ЧленДиректор Милутин Станчиќ
Зам. ЧленНикола Младеновиќ

Кабинет на Министер без ресор – Аднан Ќахил

Член

Здруженија на граѓани – Јанчица – Власи

Член – Душко Симјаноски

Здруженија на граѓани – Српска заедница во Македонија

ЧленГордана Јовиќ-Стојковска

– Сања Николиќ

Здружение на граѓани – Уфук – Турци

Член – Фатих Али

Здружение на граѓани – Еду Ниса – Бошњаци

Член – Мерсиха Смаиловиќ

Зам.член – Аделаид Каришик

Здружение на граѓани – Румелија

ЧленШериф Ајрадиновски

Здружение на граѓани – Ириз и Дендо Вас

Член – Фадил Џемаил

– Жаклина Дурмиш

Kомитет за односи меѓу заедниците

Јасминка Перчинкова

Мрежа за мултикултурализам

ЧленМирољуб Орландиќ

Зам.Член Рубин Земон

Методологија

Методологија до 2017 година

Предлози од Партиципативниот форум за методологија

Препораки од Партиципативниот форум насловен „Подобрување на квалитетот на образованието...