Членови

Агенција за остварување на правата на заедниците

ДиректорВесна Бабиќ – Петровски
Зам. ДиректорЈусуф Хасани

Секретаријат за спроведување на Рамковен договор (СИОФА)

ЧленАтула Касуми 

тел: 076-445-360

Зам.членЏељал Чајани

Кабинет на Министер без ресор Неџдет Мустафа

ЧленФахри Сали 

тел: 075-540-445

Зам.член – Севѓул Абдула

тел: 071-379-294л.

Комисија за заштита од дискриминација

ЧленДушко Минoвски

тел: 075 232 722

Зам.членЛенче Коцевска

тел: 076-456-119

Министерство за труд и социјална политика (МТСП)

ЧленЕнвер Хусејин

тел: 02-3106-291

моб: 070-409-650

Емаил: enver.huejin@mtsp.gov.mk

Народен Правобранител

ЧленНеџат Алији

тел: 071-705-795

Зам.членСемрале Адемовска

тел: 071-816-785

Секретаријат за европски прашања (СЕП)

ЧленАлександра Вучковиќ

тел: 070-409-604

Зам.членБеким Реџепи

тел: 070-409-527

Министерство за надворешни работи (МНР)

ЧленСветлана Гелева

тел: 02-3110-333 лок.360

Зам.членОлгица Василевска

тел: 078 619 755

Министерство за локална самоуправа

ЧленНуредин Исмаили

тел: 071 225 – 853

Управа за афирмирање и унапредување на културата припадниците на заедниците

Член: Директор – Хусрев Емин

тел: 071 331 689

тел: 075 337 612

Зам. Член – Емина Шемо

Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците

ЧленДиректор Реџеп Али Чупи
Зам. ЧленНикола Младеновиќ

тел: 070 278 430

Кабинет на Министер без ресор – Хади Незир

ЧленФуркан Чако

тел: 078 412 222

Здруженија на граѓани – Лига на Власи

ЧленСтојан Ташков

тел: 077-665-899

Здруженија на граѓани – Српска заедница во Македонија

ЧленГордана Јовиќ-Стојковска

тел: 070 246 897

Здружение на граѓани – МАТУСИТЕБ

ЧленРефид Нуредин

Здружение на граѓани – БЕКА

ЧленБисера Пепиќ

тел: 078-528-299

Зам.членЕлмин Дураковиќ

Здружение на граѓани – Румелија

ЧленШериф Ајрадиновски

тел: 075 58 27 05

Здружение на граѓани – Дром

ЧленАхмет Јашаровски

тел: 070 541 535

Здруженија на граѓани – ИНСОЦ

ЧленСамет Скендери

тел: 078 223 710

Зам. Верица Крзовска

тел: 071 295 182
e-mail: v_krzovska@yahoo.com

Kомитет за односи меѓу заедниците

Јасминка Перчинкова

тел. 071 330 746

Мрежа за мултикултурализам

ЧленМирољуб Орландиќ

тел: 070-359-523

Член Рубин Земон

тел: 076-278-300

ЧленФрањо Ипша

тел: 078 497 645

Зам.членАндреј Тимофеев

тел: 070-268-954

Зам.членАнастазија Рибарски

тел: 071-522-723

Зам.членЈозеф Шутуш

тел: 071-218-946

Методологија

Методологија