director

Др. Јусуф ХАСАНИ , Заменик Директор

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Место на Раѓање: Гостивар / Република Македонија

Датум на Раѓање: 19 / 01 / 1973

Државјанство: Македонско

Пол: Машко

Брачна состојба: Женет

 

ОБРАЗОВАНИЕ

Дипломски Студии (1992 – 1999)

УНИВЕРЗИТЕТ ДОКУЗ ЕЈЛУЛ

Медицински Факултет

Доктор на Медицина

ИЗМИР, РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

 

Средно Образование (1987 – 1991)

СРЕДНО МЕДИЦИНСКО УЧИЛИШТЕ „НИКОЛА ШТЕЈН„

Медицински Техничар

ТЕТОВО, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

Основно Образование (1979-1987)

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ„

ВРАПЧИШТЕ , РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

РАБОТНО ИСКУСТВО

(2002-2003) МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР „БОРИС КАНЧЕСКИ„

Доктор на Медицина

ГОСТИВАР, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

(2004-2005) СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ„ГОСТИВАР„

Професор по Стручни Предмети

ГОСТИВАР, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

(2007-2011) СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ„ГОСТИВАР„

Професор по Стручни Предмети

ГОСТИВАР, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

(2011-        ) ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР

СКОПЈЕ , РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

ОБРАЗОВНИ ИСКУСТВАТРЕНИНЗИ

 

(02/1999 – 03/1999) МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО НА Р.ТУРЦИЈА

Гинеколошко-Акушерска Болница „Др. Е.Хајри Устундаг„

Курс за Инсерција на спирала

ИЗМИР, РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

 

(05/1999 – 06/1999)      МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО НА Р.ТУРЦИЈА

УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА „ДОКУЗ ЕЈЛУЛ„

Курс за Кардиопулмонална ресицутација (CPR)

ИЗМИР, РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

 

(09/2005- 08/2007)   ИРПА

КУРС ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК

ВИЕНА , РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА

 

(17-19.10.2011)  МИСИЈА НА ОБСЕ во СКОПЈЕ

РАБОТИЛНИЦА ЗА „МАЛЦИНСКИ ПРАВА : МОНИТОРИНГ , АНАЛИЗА и ИЗВЕШТАИ„

СКОПЈЕ , РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

 

(10-12.11.2011) CSSP PROJECT FOR  INTEGRATIVE MEDIATION

РАБОТИЛНИЦА ЗА „ ЛИДЕРСТВО, ОРГАНИЗИРАЊЕ НА МРЕЖИ И КОАЛИЦИИ„

МАВРОВО, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

ВЕШТИНИ ЗА ЈАЗИЦИ

Турски: Многу добро владеење во читање, пишување и зборување

Македонски: Многу добро владеење во читање, пишување и зборување

Германски : Многу добро владеење во читање, пишување и зборување

Албански: Добро владеење во читање, добро пишување и зборување

Српски – Хрватски: Добро владеење во читање, добро пишување и зборување