Работилница (обука):  Основи на раководење со проекти

Агенцијата за остварување на правата на заедниците со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, во периодот 25.06-26.06.2015 година во хотел „Милениум“ во Охрид организираше обука на тема „Основи на раководење со проекти“. Обуката беше наменета за претставниците на граѓанските организации од заедниците, а со цел стекнување на знаења од областа на управување со проекти. На обуката учество земаа вкупно 16 претставници на заедниците кои се под 20% од вкупното население во Република Македонија. Обуката беше испорачана од страна на Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС).

11119626_10153428895643767_1979492864_n 11270146_10153428895708767_1806134477_n 11292012_10153428896083767_217189074_n
11653447_10153428895593767_385620324_n 11655351_10153428895973767_705176027_n 11657321_10153428895898767_572321343_n 11667017_10153428896128767_1864303583_n 11667112_10153428895603767_453477665_n 11668104_10153428895568767_2038668547_n