Денеска во хотел Арка, Агенцијата за остварување на правата на заедниците заедно со мисијата на ОБСЕ во Скопје го одржува првиот Партиципативен форум за ова година.

Тема на овој форум е “Спречување и заштита од дискриминација врз основа на етничка припадност”. 

На форумот присуствуваа и имаја говор, Народниот правобранител г-дин Насер Зибери, Пратеничка и претседателка на Комитетот за односи меѓу заедниците г-ѓа Арбана Пашоли, Претседател на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација г-дин Исмаил Камбери, Националната програмска офицерка на Мисијата на Обсе во Скопје г-ѓа Катарина Живковиќ. Воведно обракање на самио почеток имаше Дирекорот на Аопз Еран Куртиш а модератор на форумот е Владимир Стојанивиќ вработен во Агенцијата.