Директорот на Агенцијата а остварување на правата на заедниците учествуваше на обележувањето на Денот на државноста на Р.Хрватска и Денот на оружените сили на Р.Хрватска организирани од страна на Амбасадорот на Р.Хрватска Н.Е. г. Иван Кујунџиќ и воениот пратеник на Р.Хрватска Полковник Симон Петришиќ.