Заедницата на Балканските Египќани во Р. Македонија иако спаѓа во групата на помали етнички заедници, дава подеднакво значаен придонес во развојот на современото македонско општество и одбрана на демократските процеси и придобивски бидејќи токму од тука произлегуваат и сите механизми за заштита на културниот идентите, социјалната благосостојба и просперитет на сите припадници на заедницата.
По повод Денот на балканските египќани, претставниците од Здружението на балканските египќани ги посетија просториите на Агенцијата за остварување на правата на заедниците и врачија Благодарница за активно учество и залагање за остварување на правата на заедницата на Египќаните во Р. Македонија.

ZBE blagodarnica
Blagodarnica ZBE
sliki
ZBE agencija
IMG_3930