Во простоориите на Агенцијата за остварување на правата на заедниците Илхан Рахман и Џелал Хоџиќ одржаа работен состанок со Милутин Станчиќ- директорот на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците и Менфи Илијаз-директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците.

 

Директорите разговараа за проблемите на припадниците на заедниците, како и потребата за заедничко делување. Илхан Рахман, Џелал Хоџиќ, Милутин Станчиќ и Менфи Илијаз се договорија дека секој понеделник ќе одржуваат координативни средби на кој ќе разговараат за активностите и решенија на проблемите на припадниците на заедниците во сфера на културата и образованието.

Скопје
04.09.2017