Агенција за Остварување на Правата на Заедниците под покровителство на Мисијата на ОБСЕ во Скопје на ден 11.12.2013 год. во Драмски Театар Скопје одржа промотивен настан посветен на културата на заедниците „Македонија наш дом„ каде сите заедници што живеат во Република Македонија имаа чест да се представат со својата култура.
На овој настан учествуваа многубројни културно уметнички друштва од сите краеви од нашата земја.
Голема благодарност за подршката до сите заедници.

1_1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6