Во рамките на Проектот ,,Програма за градење на капацитетите на Агенцијата за остварување на правата на заедницитe”, одржана е обука на тема Административно работење, организирана од страна на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, Агенцијата за остварување на правата на заедниците и МЦМС.Целта на обуката беше подобрување на знаењето од областа на административното и архивското работење. Обуката се одржа во просториите на Македонскиот центар за меѓународна соработка(МЦМС) на 19 и 20 декември 2011 година.

pic3
pic4