Во рамките на Проектот ,,Програма за градење на капацитети на Агенцијата за оставрување на правата на заедниците”, одржана е обука на тема Најдобри практики за финансиска поддршка на граѓанските организации.Обуката се одржа во просториите на Агенцијата, а е организирана од страна на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, Агенцијата за остварување на правата на заедниците и МЦМС.Целта на обуката беше стекнување на знаење од областа на финансирањето на граѓанските организации, законот за здруженија и фондации, можностите за финансирање итн.

pic13
pic14
pic15
pic16