Заменик директорот на Агенцијата за остварување на правата на заедниците Г-дин Кадир Салих учествуваше на Панел дискусија организирана од страна на Сојузот на балкански Египќани на тема „Активно учество на етничките заедници ранливи на расна дискриминација во јавниот живот на Р.Македонија. На оваа тркалезна маса земаа учество и Г-дин Ерван Фуере (Шеф на Мисијата на Европската комисија), Г-дин Алберо Зејнел (презентер на панел дискусијата), Др Рубин Земон (Претседател на сојузот на балкански Египќани), Г-дин Џеват Адеми (Претседател на комитетот за односи меѓу заедниците), Г-дин Абдулаким Адеми (Заменик претседател на Владата на РМ), Неждет Мустафа (Министер без ресор) и Марина Тунева (Висока школа за новинарство и односи со јавноста).