Директорката на Агенцијата за остварување на правата на заедниците учествуваше на панел дискусија по повод Ден на Ромите 8-ми Април, на тема Градиме заедно општество за сите,предизвици на сиромаштија и нееднаквост органзиран во ЕУ Инфо центарот. На оваа панел дискусија свое излагање имаше г-дин Ерван Фуере (Шеф на Мисијата на Европската комисија), Никола Тодоров (Министер за образование), Ѓорѓи Јовановски (директор на информативна канцеларија Совет на Европа ), Деирдре Бојд ( УНДП) . Директорката на Агенцијата во своето обраќање истакна дека ” Р.Македонија во однос на унапредувањети и заштитата на правта на заедниците има направено голем исчекор ,а со тоа се унапредени и правата на Ромите, но сепак тука не смее да се застане со заштитата на правата на заедниците туку тие треба постојано да се унапредуваат.Од страна на Р.Македонија се ратификувани голем број на меѓународни документи ,но и во домашната правна рамка се вградени највисоки стандарди за почитување на човековите права ,а со тоа и правата на заедниците кои се помалку од 20% од вкупното население во Р.Македонија” На панел дискусијата беа презентирани централните подрачја на дејствување на Агенцијата,со посебен акцент на унапредување на образованието и заштита на културниот идентитет на ромската заедница во Р.Македонија.