На ден 29 и 30.09.2021 год. во Хотел Тино Охрид Агенцијата за остварување на правата на заедниците оддржа тематски партиципативен форум.

 

Првиот ден на форумот беше на тема „ФУНКЦИОНАЛНОСТА НА ЛОКАЛНИТЕ КОМИСИИ ЗА ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ“  , а на вториот ден се говореше за „МЛАДИНСКО УЧЕСТВО И МЛАДИНСКИ ПОЛИТИКИ“ .

 

На форумот беа присутни претставници од Агенцијата за млади и спорт, претставник од Канцеларијата на Претседателот на Владата на РСМ,владини претставници,членови  на форумот од институциите и невладини организаации на помалубројните заедници.

 

Форумот го отвори директорот на АОПЗ г.Еран Куртиш.