Повик за финансирање на граѓански организации

 

Повик за апликации за суб-грантирање во рамките на проектот “Зајакнување на соработката и дијалогот помеѓу заедниците преку Охридскиот Рамковен Договор (ОРД)финансиран од страна на Европската Унија, претставена преку Делегацијата на Европската Унија во Скопје и ко-финансиран од страна на Шведската агенција за меѓународен развој и соработка, Сида, а имплементиран од страна на Kvinna till Kvinna канцаларијата во Скопје и организација на жени “Кумановка” од Куманово. Рокот за аплицирање е до 31.07.2016 година. Целосниот повик може да го најдете на следниот линк : “ Call for applications  ”  и исправката на повикот Corrigendum 1 .