Директорот на Агенцијата за остварување на правата на заедниците Г-ѓа Весна Бабиќ-Петровски учествуваше на Студиското патување во Унгарија (Печ) – европски град на култура за 2010 година и Романија (Темишвар) кое се организираше во рамките на заедничката програма на Обединетите нации “Подобрување на меѓуетничкиот дијалог и соработка”. Студиското патување беше наменето за претставници од релевантните институции и организации на локално и национално ниво. Овие два града се избрани како позитивни примери за вклучување на немнозинските заедници во партиципативните процеси како и управувањето на локално ниво.

5str rumuni
untitled
madjaroni