Помеѓу Агенцијата за остварување на правата на заедниците и Хелсиншскиот комитет за човекови права на Р.Македонија потпишан е Меморандум за соработка за имплементација за проектот  “Подобрување на учеството во демократските процеси на етничките заедници под 20%”. Во овој проект вклучени се Државниот инспекторат за локална самоуправа и граѓанската организација Авела од Кочани како и граѓанските здруженија од заедниците.
Проектот е подржан од Европската унија/ЕИДХР и Чешката амбасада и ќе се реализира во период од Јануари 2012 до Јануари 2013 во пет општини и тоа: Куманово, Врапчиште, Велес, Кочани и Крушево.

 

komitet
komitet1