Со цел запознавање со активностите и целите на Агенцијата за остварување на правата на заедниците и воспоставување на соработка за проектот за средно стручно образование, како и размена на идеи за понатамошна соработка на 27.10.2010 година, делегација од Мерсин предводена од Гувернерот на Мезитли г-дин Камил Киџироглу ја посети Агенцијата.На оваа средба како дел од делегацијата присуствуваа и претседателот на Комората на еснафот и занаетчиите на Мерсин, како и група на успешни бизнисмени од Р.Турција.

 

kajmakalaklaklakalka
kajmalakalakalakalaka1