Делегација од Агенцијата за остварување на правата на заедниците предводена од заменикот директор на Агенцијата Г-дин Кадир Салих, реализираа посета во Мерсин и Мезитли Р.Турција на покана од Мезитли Кајмакамлик. Целта на оваа посета беше запознавање со проектите за средно стручно образование, реализирани од страна на ТИКА и Фондацијата за социјална солидарност и соработка на Мезитли, како и истражување на исти и слични проекти во Р.Македонија.

 

sredno_strucno
mersin2