Директорот на Агенцијата за остварување на правата на заедниците (АОПЗ) Еран Куртиш и заменик директорот Џелал Хоџиќ остварија работна средба со во МРТ, со директорот Марјан Цветковски. На средбата се разговараше за редакциите на заедниците при четвртиот канал на јавниот сервис.

 

На конструктивниот состанок Куртиш ги презентираше и активностите на АОПЗ, додека заменик директорот Хоџиќ зборуваше за важноста на улогата на јавниот сервис и редакциите на турски, ромски, српски, босански и влашки јазик за помалубројните заедници. Директорот на МРТ, г-дин Цветковски, ги информираше Куртиш и Хоџиќ за плановите за работа на четвртиот канал.

 

Директорот Цветковски изрази спремност за понатамошна соработа со АОПЗ за потребите и предизвиците на редакциите на помалубројните заедници при јавниот сервис.