Назначен службеник за контакт со млади лица
 
 
Во Агенцијата за остварување на правата на заедниците заклучно со денес е назначен счужбеник за млади.
 

Согласно член 23 од Законот за младинско учество и младински политики органите на државната управа се должни да одредат службеник за млади – кој ќе ги координира, спроведува и следи прашањата од интерес на младите во делокругот на надлежностите на институцијата.

 

Ненад Живковиќ е назначен за лизе за контакт со млади во Агенцијата. nenadzivkovic@aopz.gov.mk.

 

Како институција активно ги следиме и имплементираме законските обврски и ја доближуваме нашата работа и активности до младите.