Трети Партиципативен форум на Заедниците во 2015 година, на тема „Примена на Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства“.

 

Агенција за остварување на права на заедниците во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје на 09.11.2015 година во хотел „Арка“ во Скопје го организираше четвртиот Партиципативен форум оваа година, овојпат на тема „Примена на Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства“.

На почетокот на форумот говореше Г-ѓа Олгица Василевска од Министерство за надворешни работи на тема Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства и механизмот за следење/мониторинг и известувањето на државата за незината примена во рамките на Советот на Европа. Во продолжение на Партиципативниот форум Г-ѓа Симонида Кацарска од Институт за европски политики го презентираше Четвртиот извештај на Р.Македонија за примената на Рамковната Конвенција. На крајот Г-ѓа Олгица Василевска од МНР ги презентираше најновите трендови во рамките на Советот на Европа и препораките од Конференцијата по повод 15-годишнината од стапување во сила на Конвенцијата.

12434519_10153820875868767_949774952_n (1) 12431502_10153820876873767_2126149322_n 12431335_10153820876128767_218567406_n 12435978_10153820876833767_1777916563_n 12459558_10153820877053767_561272117_n