По повод меѓународниот ден на Ромите 8-ми април Агенцијата за остварување на правата на заедниците им го честита празникот на сите граѓани припадници на ромската заедница во Република Македонија.