Претставници од Школата за човекови права ја посетија Агенцијата за остварување на правата на заедниците и остварија средба со вработените на Агенцијата.На средбата се зборуваше за формирањето на Агенцијата, основната цел, обврските, како и соработката на Агенцијата со невладините организации.

pic7
pic8