Agencija za ostvarivanje prava zajednica

ul. Dame Gruev br. 1

1000 Skopje

 

Тел.02/3253-971

Факс 02/3253 974

e-mail: contact@aopz.gov.mk

Kontakt osoba za komunikaciju sa licima sa tjelesnim invaliditetom:

Nurmetin Musli

тел.02/3253-979

e-mail: nurmetinmusli@aopz.gov.mk