Агенција за остварување на правата на заедниците

Ул. “Филип Втори” Македонски бр.11 кат 1

1000 Скопје

 

Тел.02/3253-970

Факс 02/3253 974

e-mail: contact@aopz.gov.mk

 

Контакт лице за комуникација со лица со телесен инвалидитет:

Нурметин Мусли

тел. 02/3253-979

e-mail: nurmetinmusli@aopz.gov.mk

 

Контакт лице за слободен пристап за информациите од јавен карактер :

Далибор Китановиќ

тел. 02/3253-970

e-mail: daliborkitanovic@aopz.gov.mk

e-mail: contact@aopz.gov.mk

 

Номинација на овластено лица за прием на пријави заради заштитено пријавување :

Лидија Јакимовска

тел. 02/3253-979

e-mail: lidija.jakimovska@aopz.gov.mk