ЗАКОН АГЕНЦИЈА

ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

Годишен извештај za 2020 год.

Образец-на-Барање

Домашна регулатива

Доаѓа наскоро ...

Мегународна регулатива

Доаѓа наскоро ...

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА АОПЗ 2021

Процедура - Јавни Набавки

Кодекс за администартивни службеници