THIRRJE PUBLIKE

për dorëzimin e projekt propozimeve për mbështetjen finansiare të shoqatave dhe fondacioneve

            Shpërndarja e fondeve do të bëhet në përputhje me Vendimin për përdorimin e fondeve nga Fondi i mjeteve finansiare të Agjencisë për Realizimin e të Drejtave të Komuniteteve nr.0802-48/1 nga 27.02.2023, Rregullorja për procedurën dhe kushtet për financimin e shoqatave dhe fondacioneve […]