Publikime dhe Analiza

Nënshkruhet Memorandum bashkëpunimi mes Agjencisë për Realizimin e të Drejtave të Komuniteteve dhe Zyrës së Avokatit të Popullit

Sot, Zyra e Avokatit të Popullit dhe Agjencia për Realizimin e të Drejtave të Komuniteteve nënshkruan Memorandum bashkëpunimi.

Memorandumin i bashkëpunimit është nënshkruar nga z. Naser Ziberi, Avokat i Popullit si dhe z. Eran Kurtish, drejtor i Agjencisë për Realizimin e të Drejtave të Komuniteteve.

Me këtë Memorandum rregullohet mënyra e bashkëpunimit ndërmjet Avokatit të Popullit dhe […]

March 2nd, 2023|Uncategorized|

THIRRJE PUBLIKE

THIRRJE PUBLIKE

për dorëzimin e projekt propozimeve për mbështetjen finansiare të shoqatave dhe fondacioneve

            Shpërndarja e fondeve do të bëhet në përputhje me Vendimin për përdorimin e fondeve nga Fondi i mjeteve finansiare të Agjencisë për Realizimin e të Drejtave të Komuniteteve nr.0802-48/1 nga 27.02.2023, Rregullorja për procedurën dhe kushtet për financimin e shoqatave dhe fondacioneve […]

March 2nd, 2023|Uncategorized|

Zbatimi i të drejtave të bashkësive praktikat, mekanizmat dhe mbrojtja

07-Sproveduvanje-na-pravata-na-zaednicite-ALBDownload

Стратешки-план-2012-2014Download

2011-2013Download

Стратешки-план-2012-2014-1Download

Strateski-plan-2013-2015Download

2014-2016Download

Strateski-plan-2015-2017Download

2016-2018Download

2018-2020Download

СТРАТЕШКИ-ПЛАН-2020-2022-АОПЗDownload

June 10th, 2016|Uncategorized|

Raport nga Analiza e gjendjes së organizatave qytetare të cilat punojnë me komuntetet më të vogla etnike në RM

January 16th, 2015|Uncategorized|

Realizimi dhe mbrojtja e të drejtave të komuniteteve etnike në nivelin lokal

January 16th, 2015|Uncategorized|

Аnaliza e të drejtave të raportimit mbi komunitetet etnike në fushën e mediave në Republikën e Maqedonisë

January 12th, 2015|Uncategorized|