Uncategorized

Parandalimi dhe mbrojtja nga diskriminimi në bazë etnike

Sot në Hotel Arka, Agjencia për Realizimin e të Drejtave të Komuniteteve së bashku me misionin e OSBE-së në Shkup mbajnë Forumin e parë me Pjesëmarrje për këtë vit. Tema e këtij forumi është “Parandalimi dhe mbrojtja nga diskriminimi në bazë etnike”.

Në Forum ishin të pranishëm Avokati i Popullit z. Misioni i Obse në […]

March 23rd, 2023|Uncategorized|

THIRRJE PUBLIKE

THIRRJE PUBLIKE

për dorëzimin e projekt propozimeve për mbështetjen finansiare të shoqatave dhe fondacioneve

            Shpërndarja e fondeve do të bëhet në përputhje me Vendimin për përdorimin e fondeve nga Fondi i mjeteve finansiare të Agjencisë për Realizimin e të Drejtave të Komuniteteve nr.0802-48/1 nga 27.02.2023, Rregullorja për procedurën dhe kushtet për financimin e shoqatave dhe fondacioneve […]

March 2nd, 2023|Uncategorized|