Sot në Hotel Arka, Agjencia për Realizimin e të Drejtave të Komuniteteve së bashku me misionin e OSBE-së në Shkup mbajnë Forumin e parë me Pjesëmarrje për këtë vit. Tema e këtij forumi është “Parandalimi dhe mbrojtja nga diskriminimi në bazë etnike”.

Në Forum ishin të pranishëm Avokati i Popullit z. Misioni i Obse në Shkup, znj. Katarina Zhivkoviq.

Ceremoninë e hapjes në fillim e mbajti drejtori i Aopz Eran Kurtish, ndërsa moderator i forumit është Vladimir Stojanivic, punonjës i Agjencisë.