Одржано е XIII редовно годишно Собрание на Заедницата на Хрватите во Р.Македонија, во домот на Армијата на Македонија во Скопје.На Собранитео присуствуваа гости од политичкиот врв на Р.Македонија и Р.Хрватска,, претставници од католичката црква како и претставници на граѓанскиот секторт на задниците.На свечениот дел од оваа Собрание присуствуваше и директорот на Агенцијата за остварување на правата на заедниците Весна Бабиќ – Петровски, и истакна за придонесот кој го дава Хрватската заедница во културниот и јавниот живот, како и за активностите кои ги спроведува Агенцијата за унапредување на правата на заедниците.