Локална агенција за развој од Струга и Граѓанската организација „Креативни и активни” од Струга го спроведува проектот: „Декада на припадност-славење на различностите”, финансиран од Европската Унија (ЕУ), програмата IPA Civil Society Facility and Media Programme 2014 .

 

Во рамките на овој проект се организираше „Ynё Bizim Nostru Наш Amaro Naš Festival” од 25-27 Јули во Струга, во кој преку видео проекција учестуваше и  Агенцијата за остварување на правата на заедниците.

 

Главната цел на проектот е  да придонесе за подобрување на меѓуетничките односи во југозападниот регион, преку зајакнување на соработката меѓу граѓанските организации, јавниот и приватниот сектор.