Членови

Агенција за остварување на правата на заедниците

Директор – Илхан Рахман 

Зам. Директор –  Џелал Хоџиќ

Секретаријат за спроведување на Рамковен договор (СИОФА)

ЧленАтула Касуми 

Зам.член – Суеда Бајрами

Кабинет на Министер без ресор Самка Ибраимоски

Член – Мерсиха Усеин

Зам.член – Елена Мирчевска

Комисија за заштита од дискриминација

Член – Севги Идриз Муратоглу

 

Министерство за труд и социјална политика (МТСП)

Член – Беким Мехмет

Зам.Член – Тања Крстевска

Министерство за Правда

Член – Аркин Јахија

Секретаријат за европски прашања (СЕП)

Член – Синела Аговиќ – Бугариќ

Зам.член – Флутура Лазами

Министерство за надворешни работи (МНР)

Член – Евгенија Илиева

Зам.член – Јасмин Хасановиќ

Министерство за локална самоуправа

ЧленНуредин Исмаили

Управа за афирмирање и унапредување на културата припадниците на заедниците

Член: Директор – Менфи Илјази

Зам. Член – Емина Шемо

Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците

ЧленДиректор Милутин Станчиќ

Зам. ЧленНикола Младеновиќ

Кабинет на Министер без ресор – Аднан Ќахил

Член

Здруженија на граѓани – Јанчица – Власи

Член – Душко Симјаноски

Здруженија на граѓани – Српска заедница во Македонија

ЧленГордана Јовиќ-Стојковска

– Сања Николиќ

Здружение на граѓани – Уфук – Турци

Член – Фатих Али

Здружение на граѓани – Еду Ниса – Бошњаци

Член – Мерсиха Смаиловиќ

Зам.член – Аделаид Каришик

Здружение на граѓани – Румелија

ЧленШериф Ајрадиновски

Здружение на граѓани – Ириз и Дендо Вас

Член – Фадил Џемаил

– Жаклина Дурмиш

Kомитет за односи меѓу заедниците

Јасминка Перчинкова

Мрежа за мултикултурализам

ЧленМирољуб Орландиќ

Зам.Член Рубин Земон

Методологија

Препораки и забелешки од партиципативниот форум за култура 2018

Препораки од Партиципативниот форум насловен „Подобрување на квалитетот на образованието...

Методологија до 2017 година

Предлози од Партиципативниот форум за методологија