ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАЊЕ МЕЃУ АГЕНЦИЈАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ И МИСИЈАТА НА ОБСЕ ВО СКОПЈЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИ АКТИВНОСТИ 2021-2024

Директорот на АОПЗ, г-дин Еран Куртиш и Амбасадорот на Мисијата на ОБСЕ во РСМ, г-дин Клеменс Која, денеска потпишаа меморандум за разбирање меѓу АОПЗ и ОБСЕ во новите простории на АОПЗ. Со меморандумот се предвидуваат заеднички активности на АОПЗ и ОБСЕ во 2021, 2022 , 2023 и 2024 година. Меморандумот за разбирање е резултат на долгогодишна соработка помеѓу АОПЗ и Мисијата на ОБСЕ во Скопје.

Меморандумот за 2021 година меѓу другото предвидува, четири активности од кои обука (тим билдинг ) за вработените на АОПЗ , тематски партиципативни форуми поврзани со остварување на правата на заедниците, како и организирање на обуки за невладините организации кои работат на правата на заедниците.

Скопје

29.07.2021