Потпишан е Меморандум за разбирање помеѓу Агенцијата за остварување на правата на заедниците и Здружението на Граѓани за развој на Демократија Иницијатива за Европска Перспектива представувана од Г-дин Лазо Маџовски. Целта на Меморандумот е имплементација на Проектот „Акција на граѓанското општество за подигање на свеста и толеранцијата„ финансиран од страна на Европската Комисија.