Директорот на Агенцијата за остварување на правата на заедниците Г-ѓа Весна Бабиќ-Петровски учествуваше на XII. Годишно Собрание на Заедницата на Хрватите во Република Македонија одржан во Скопје. Директорот на Агенцијата во својот поздравен говор се осврна на значењето и доприносот на хрватската заедница во мултиетничкиот живот на Република Македонија