Претставниците на Агенцијата за остварување на правата на заедниците присуствуваа на Комеморацијата на паднатите борци во 1915 година во Удово кај Валандово оргазизирана од страна на Српската заедница во Македонија.