Представници од Агенцијата за остварување на правата на заедниците учествуваа на тркалезна маса на тема „Градење на доверба во мултиетничките заедници преку процесот на децентрализација и Охридскиот рамковен договор“ како дел од проектот „Јакнење на дијалогот преку охридскиот рамковен договор“ чии носители се невладините организации МЦМС и АДИ.