Потпишан е Меморандум за сорабтока помеѓу Агенцијата за остварување на правата за заедниците и Мисијата на ОБСЕ во Р.Македонија. Цел на Меморандумот е Зајакнување на капацитетите на Агенцијата за остварување на правата на заедниците со подршка на Мисијата на ОБСЕ во Р.Македонија.