Потпишан е Меморандум за соработка помеѓу Агенција за остварување на правата на заедниците и Центарот за истражување и креирање на политики од Скопје за проектот „кон целосна имплементација на Охридскиот рамковен договор: Одржување на добри меѓуетнички односи и соживот врз принципите на меѓусебна толеранција и почит и подеднакво спроведување на законот„