Директорката на Агенцијата за остварување на правата на заедниците Весна Бабиќ-Петровски учествуваше на состанокот за усвојување на работната програма на националното координативно тело за не-дискриминација во организација на ОБСЕ. На состанокот е усвоена работната програма за период од 2010 до 2013 година.