Почитувани,

 

Kvinna till Kvinna канцеларијата во Скопје, заедно со орагнизацијата на жени „Кумановка” како дел од проектот “Зајакнување на соработката и дијалогот помеѓу заедниците преку Охридскиот Рамковен Договор (ОРД)” финансиран од страна на Европската Унија, претставена преку Делегацијата на Европската Унија во Скопје и ко-финансиран од страна на Шведската агенција за меѓународен развој и соработка, Сида, […]