Baner 1

Uncategorized

Посета на Комитетот за односи помеѓу заедниците

Денеска, пратениците од Комитетот за односи помеѓу заедниците ја посетија Агенцијата за остварување на правата на заедниците. Гостите ги информиравме за нашите активности и посебно соработката со невладиниот сектор.АОПЗ и понатаму ќе остане отворена за било каква соработка во интерес на помалкубројните заедници и нашето општество.

март 2nd, 2023|Некатегоризирано|

Јавен Повик

Врз основа на членот 49 од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2010, 135/2011 и 55/2016) и врз основа на член 27 од Законот за правата на заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република Северна Македонија (“Службен весник на РСМ” бр. 18/20), Агенцијата за остварување на правата […]

март 2nd, 2023|Некатегоризирано|

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ И АГЕНЦИЈАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ

Денеска канцаларијата на Народниот правобранител и Агенцијата за остварување на правата на заедниците потпишаа Меморандум за соработка. Меморандумот за соработка е попишан од г-дин Насер Зибери, народен правобранител, како и г-дин Еран Куртиш, директор на Агенцијата за остварување на правата на заедниците.

Со овој Меморандум се уредува начинот на соработка меѓу Народниот правобранител и Агенцијата за […]

март 1st, 2023|Некатегоризирано|

Годишен план за проценка на ризици од корупција во АОПЗ за 2023 година

Годишен-план-за-проценка-иризици-од-корупција-во-АОПЗ-2023-год.-1Download

декември 28th, 2022|Некатегоризирано|

Годишен план за проценка на ризици од корупција во АОПЗ за 2022 година

Годишен-план-за-корупција-2022Download

декември 22nd, 2022|Некатегоризирано|

ОБЈАВА бр.1/2021 За продажба на движни ствари – патничко моторно возило по пат на електронско јавно наддавање

Објава-за-продажба-на-движна-ствар-број-1-2021Download

јануари 28th, 2021|Некатегоризирано|

CSO-Guidelines (1)

Линк: CSO-Guidelines (1)

август 23rd, 2019|Некатегоризирано|

CSO-Letter of Commitment-1

Линк: CSO-Letter of Commitment

август 23rd, 2019|Некатегоризирано|

CSO-Evaluation Grid-1

Линк: CSO-Evaluation Grid

август 23rd, 2019|Некатегоризирано|

CSO-Application Form-1

Линк: CSO-Application Form

август 23rd, 2019|Некатегоризирано|