Baner 1

Uncategorized

CSO-Table of Costs-1

Линк: CSO-Table of Costs

август 23rd, 2019|Некатегоризирано|

CSO-Table of Costs

Линк: CSO-Table of Costs

мај 13th, 2019|Некатегоризирано|

CSO-Letter of Award

Линк: CSO-Letter of Award

мај 13th, 2019|Некатегоризирано|

CSO-Letter of Commitment

Линк: CSO-Letter of Commitment

мај 13th, 2019|Некатегоризирано|

CSO-Evaluation Grid

Линк: CSO-Evaluation Grid

мај 13th, 2019|Некатегоризирано|

CSO-Application Form

Линк: CSO-Application Form

мај 13th, 2019|Некатегоризирано|

CSO-Guidelines

Линк: CSO-Guidelines

мај 13th, 2019|Некатегоризирано|

Честит празник на сите припадници на Ромската заедница во Р.М.

Агенцијата за остварување на правата на заедниците им го честита 8-ми Април светскиот ден на Ромите.

април 10th, 2017|Некатегоризирано|

Честит празник на сите припадници на Српската заедница во Р.М.

Агенцијата за остварување на правата на заедниците им го честита  27-и јануари Свети Сава на сите граѓани припадници на српската заедница во Република Македонија.

јануари 26th, 2017|Некатегоризирано|

21-и Декември ден на настава на турскиот јазик

Агенцијата за остварување на правата на заедниците им го честита  21-и декември денот на настава на турскиот јазик на сите граѓани припадници на турската заедница во Република Македонија.

декември 20th, 2016|Некатегоризирано|